Scholen

Waar woonde de bekendste Belgische surrealist? Hoe zag zijn appartement er uit? Waar schilderde hij? En hoe komt het dat we zo veel elementen uit zijn interieur terugvinden in zijn werken? 

In het René Magritte Museum ontdekken de leerlingen alles over het dagelijkse leven van de schilder en ervaren ze zelf wat de poëzie van de alledaagsheid betekent.

Het bezoek begint met het ontdekken van zijn appartement en de elementen die zijn oeuvre geïnspireerd hebben. Tijdens het bezoek aan de biografische tentoonstelling op de verdiepingen gaan de leerlingen dieper in op de intieme en creatieve wereld van de schilder en de surrealistische dichters. Dit gebeurt op een ludieke manier, aan de hand van een detectivespel.

De bezoeken zijn bedoeld voor schoolkinderen vanaf 8 jaar en kunnen aangepast worden naargelang het pedagogisch project van de leerkrachten.

Duur van het bezoek: 1u20

Tarief:  € 6 per leerling

Reservaties:  reservation@magrittemuseum.be