Publicatie – onderzoek

Naast de organisatie van tentoonstellingen en publiekgerichte activiteiten, publiceert het museumteam geregeld werken gewijd aan kunstenaars uit haar collectie. Mensen met interesse voor moderne kunst en abstractie in het bijzonder mogen ons contacteren voor een eventuele samenwerking.

Renée Demeester. Paysages abstraits – Abstracte landschappen

André Garitte, Chloé Thibault, Stefan Wouters. 184p., 80 kleurenreproducties. uitg. René Magritte Museum/Pandora, 2022.

Samenvatting: Het boek zoomt in op het werk en leven van de Belgische kunstenares Renée Demeester. Aan de hand van ongepubliceerde teksten en foto’s, en in samenwerking met haar familie, brengt het onderzoeksteam van het museum hulde aan een leven dat volledig gewijd was aan kunst. De monografie is rijkelijk geïllustreerd met schilderijen en tekeningen.

Abstracte veelzijdigheid

André Garitte, 191 p., uitg. René Magritte Museum/Pandora, 2019

Samenvatting: In november 2019 opent in Jette-Brussel het Museum voor Abstracte Kunst. Het eerste in België en het vierde in de wereld. Pal naast en verbonden met het René Magritte Museum. Dat publiceerde in 2010 reeds Een eeuw abstracte kunst, een overzicht van de 100 belangrijkste, Belgische abstracten. De catalogus voor het gloednieuwe museum heeft onvermijdelijk een andere insteek. Wie de abstractie ontdekt stapt in een wereld waaruit hij wellicht nooit meer terugkeert. Vrij snel merk je dat er geometrische en lyrische nonfiguratieven zijn. Dat er een eerste generatie was in de jaren tien-twintig van de vorige eeuw en een tweede na WO II. Dat er abstracte beeldhouwers zijn maar ook kinetische of optische kunstenaars. Maar wie zich verder verdiept in deze avantgardekunst ontdekt dat er nog veel meer stijlen, tendensen en verwantschappen zijn. Dat gaat van zowel verbanden met het surrealisme (interessant voor ons dubbelmuseum) als met muziek, van geometrische landschappen tot abstractie in de publieke ruimte, van zwart-witwerken tot kleurenexplosies, van abstracte relatiepartners tot meditatief en soms zelfs mysterieus werk. In totaal vonden wij 62 categorieën, maar er zijn er waarschijnlijk nog enkele meer. Telkens met twee of meer overtuigende voorbeelden, die zich allemaal in de collectie van het nieuwe museum bevinden. Uiteindelijk wil dit boek opnieuw de enorme rijkdom en veelzijdigheid van de abstracte kunst aantonen, een stroming die nog altijd stevig onderschat is maar na een eeuw bewijst hoe levendig en overrompelend ze blijft.

Magritte Code

André Garitte, 71 p., uitg. René Magritte Museum/Pandora

Samenvatting: Het hele oeuvre van Magritte (1898-1967) proberen te klasseren en in te delen was de uitdaging van dit onderzoek. Dit gebeurde op basis van de originale ideeën o vondsten die de schilder bedacht heeft. In totall leidde het tot 103 categorieën, wat wil zeggen volwaardige thema’s die op zichzelf kunnen staan en minstens vijf voorbelden tellen.

Herontdekking van het surrealisme

André Garitte, 160 p., uitg. René Magritte Museum/Pandora

Samenvatting: De catalogus presenteert de collectie surrealisme van het René Magritte Museum, met meer dan honderd kunstwerken van de Belgische surrealisten en hun geestverwanten. Een essentieel onderdeel van de publicatie is gewijd aan het innovatieve project van het museum De verdwenen Magrittes. Deze schilderijen, gouaches en objecten worden voor het eerst ‘in volle glorie’ afgebeeld.

Edmond van Dooren
Dromen van een toekomstwereld

André Garitte, 64 p., 2008.

Samenvatting: Er zijn weinig kunstenaars die zowel de toekomst schilderden als het verleden, zowel abstract als impressionistisch of zelfs pointillistisch, zowel architecturale composities als klassieke landschappen, zowel werelden bevolkt met machines als ouderwetse stadsgezichten. Vrijwel de enige die dat allemaal deed was Edmond van Dooren (1896-1965). Een deel van die werken is subliem, een deel is achterhaald. Alleen de eerste komen in dit boek aan bod. Geslaagde werken van Van Dooren houden steeds de aandacht vast: ze zijn geweldig sterk gecomponeerd. Wat de kunstwereld meer dan veertig jaar na zijn dood nog niet beseft heeft: dit oeuvre is echt apart en werd door niemand in zijn genre geëvenaard.

René Magritte Museum (1999-2009): 10 jaar

André Garitte, 64 kleurpagina’s, 2009.

Samenvatting: Tien jaar René Magritte Museum is een scharniermoment. Deze catalogus toont ons het verleden, het heden en de toekomst van het museum. Het verleden zoals Magritte 24 jaar in zijn huis gewoond heeft en wat hij ervan gemaakt heeft (1930-1954). Het heden zoals het museum in tien jaar geëvolueerd is (1999-2009). En de toekomst zoals het project in de volgende jaren wil uitbreiden en verdubbelen.

 

Een eeuw abstracte kunst

André Garitte, 336 kleurenpagina’s, 2010.

Samenvatting: Deze catalogus, die in september 2010 verschenen is, biedt een overzicht van de beste werken uit de abstracte collectie van het René Magritte Museum en de Garitte Foundation. 100 kunstenaars worden vertegenwoordigd met één of meerdere werken, afhankelijk van hun niveau en het aantal belangrijke werken in de collectie. Hoofddoelen zijn het bieden van een volledig beeld van de abstracte beweging in België en het voorstellen van de collectie van de Garitte Foundation. Deze collectie zal in de toekomstige uitbreiding van het René Magritte Museum te zien zijn.

« Een eeuw abstracte kunst – 100 Belgische abstracten » is een uitgave van het René Magritte Museum en Pandora.

Andere publicaties

Kernfilosofie

Andre Garitte, 309 p., 2013.

Samenvatting: Dit boek bevat een selectie van de meest existentiële en helderste citaten die de schrijver in veertig jaar lectuur wist te verzamelen, naast evenveel eigen ideeën. Elk deel telt 450 aforismen en biedt een ontleding van de grote vraagstukken rond leven, dood, relaties, geluk, toekomst, … Tweetalig NL/FR.

 

Homo Totus

André Garitte, 140 p., 2003.

Samenvatting: De vooruitgang die steeds sneller gaat zal zich binnenkort niet zozeer op de buitenwereld maar veel meer op de mens zélf concentreren. We zullen de geest maximaal exploiteren, de zintuigen ontstijgen of verinnerlijken, ons lichaam verlaten en evolueren naar Mentale punten, vrijwel onsterfelijk worden en tenslotte het heelal minstens voor een deel controleren. Heel deze omwenteling zou over amper honderd jaar gerealiseerd kunnen zijn.  Uiteindelijk zal de bewuste mens slechts een korte tussenschakel geweest zijn van amper 50.000 jaar, tussen de hogere diersoorten en een soort onsterfelijke Homo totus. Dan zal blijken dat de homo sapiens en misschien zelfs zijn beschaving zinledig waren. Voor onze soort is er niet zoveel hoop, voor de nieuwe mens zelf des te meer.