Publicatie – onderzoek

Naast de organisatie van tentoonstellingen en activiteiten voor het publiek, publiceert de ploeg van het René Magritte Museum geregeld werken, toegewijd aan kunstenaars uit haar collectie.

Personen met een grote interesse voor moderne kunst en abstractie in het bijzonder, kunnen zich melden voor een eventuele samenwerking. Bedankt om ons een mail te sturen.

Magritte Code

André Garitte, 71p. Ed. René Magritte Museum/Pandora

Samenvatting: Het hele oeuvre van Magritte (1898-1967) proberen te klasseren en in te delen was de uitdaging van dit onderzoek. Dit gebeurde op basis van de originale ideeën o vondsten die de schilder bedacht heeft. In totall leidde het tot 103 categorieën, wat wil zeggen volwaardige thema’s die op zichzelf kunnen staan en minstens vijf voorbelden tellen.

Herontdekking van het surrealisme

André Garitte, 160p. Ed. René Magritte Museum/ Pandora

Samenvatting : De catalogus presenteert de collectie surrealisme van het René Magritte Museum, met meer dan honderd kunstwerken van de Belgische surrealisten en hun geestverwanten. Een essentieel onderdeel van de publicatie is gewijd aan het innovatieve project van het museum De verdwenen Magrittes. Deze schilderijen, gouaches en objecten worden voor het eerst ‘in volle glorie’ afgebeeld.

Edmond van Dooren
Dromen van een toekomstwereld

André Garitte, 64 kleurenpagina’s, 2008.

Samenvatting :Er zijn weinig kunstenaars die zowel de toekomst schilderden als het verleden, zowel abstract als impressionistisch of zelfs pointillistisch, zowel architecturale composities als klassieke landschappen, zowel werelden bevolkt met machines als ouderwetse stadsgezichten. Vrijwel de enige die dat allemaal deed was Edmond van Dooren (1896-1965). Een deel van die werken is subliem, een deel is achterhaald. Alleen de eerste komen in dit boek aan bod. Geslaagde werken van Van Dooren houden steeds de aandacht vast: ze zijn geweldig sterk gecomponeerd. Wat de kunstwereld meer dan veertig jaar na zijn dood nog niet beseft heeft: dit oeuvre is echt apart en werd door niemand in zijn genre geëvenaard.

René Magritte Museum (1999-2009) : 10 jaar

André Garitte, 64 kleurpagina’s, 2009.

Samenvatting : Tien jaar René Magritte Museum is een scharniermoment. Deze catalogus toont ons het verleden, het heden en de toekomst van het museum. Het verleden zoals Magritte 24 jaar in zijn huis gewoond heeft en wat hij ervan gemaakt heeft (1930-1954). Het heden zoals het museum in tien jaar geëvolueerd is (1999-2009). En de toekomst zoals het project in de volgende jaren wil uitbreiden en verdubbelen.

Een eeuw abstracte kunst

André Garitte, 336 kleurenpagina’s, 2010

Samenvatting :Deze catalogus, die in september 2010 verschenen is, biedt een overzicht van de beste werken uit de abstracte collectie van het René Magritte Museum en de Garitte Foundation. 100 kunstenaars worden vertegenwoordigd met één of meerdere werken, afhankelijk van hun niveau en het aantal belangrijke werken in de collectie. Hoofddoelen zijn het bieden van een volledig beeld van de abstracte beweging in België en het voorstellen van de collectie van de Garitte Foundation. Deze collectie zal in de toekomstige uitbreiding van het René Magritte Museum te zien zijn.

« Een eeuw abstracte kunst – 100 Belgische abstracten » is een uitgave van het René Magrite Museum en Pandora.

Andere publicaties

Kernfilosofie

Andre Garitte, 309 p.

Samenvatting : Dit boek bevat een selectie van de meest existentiële en helderste citaten die de schrijver in veertig jaar lectuur wist te verzamelen, naast evenveel eigen ideeën. Elk deel telt 450 aforismen en biedt een ontleding van de grote vraagstukken rond leven, dood, relaties, geluk, toekomst,…. Tweetalig Nederlands/Frans.

Homo Totus

André Garitte, 140 p.

Samenvatting: De vooruitgang die steeds sneller gaat zal zich binnenkort niet zozeer op de buitenwereld maar veel meer op de mens zélf concentreren. We zullen de geest maximaal exploiteren, de zintuigen ontstijgen of verinnerlijken, ons lichaam verlaten en evolueren naar Mentale punten, vrijwel onsterfelijk worden en tenslotte het heelal pinstens voo een deel controleren. Heel deze omwenteling zou over amper honderd jaar gerealiseerd kunnen zijn.  Uiteindelijk zal de bewuste mens slechts een korte tussenschakel geweest zijn van amper 50.000 jaar, tussen de hogere diersoorten en een sorrt onsterfelijke Homo totus. Dan zal bklijken dat de homo sapiens en misschien zelfs zijn beschaving zinledig waren. Voor onze soort is er niet zoveel hoop, voor de nieuwe mens zelf des te meer.