Museum voor Abstracte Kunst

Uitbreidingsproject Het eerste museum voor abstracte kunst in België

Het René Magritte Museum werd in 1993 opgericht en in 1999 voor het publiek geopend. Reeds twintig jaar stijgt het aantal bezoekers, waaronder veel buitenlanders. Sinds meerdere jaren streven we naar een uitbreiding van het museum. In de eerste plaats omdat we niet alleen over een collectie Magritte en surrealisme beschikken, maar ook over een uitgebreide collectie Belgische avant-garde en abstracte kunst. In totaal 150 kunstenaars en meer dan 750 werken.

Al enkele jaren geleden rees het idee om het René Magritte Museum te vergroten door de aankoop van het huis links van nummer 135 waar Magritte woonde: een huurhuis dat verdeeld is in drie tamelijk grote appartementen die een typische Brusselse charme hebben. Na meerdere etappes zijn we kunnen overgaan tot de aankoop van de begane grond en de tweede verdieping begin 2008, en daarna van de eerste verdieping in 2010.

Op lange termijn zal de complete renovatie van het gebouw het mogelijk maken om de collectie Belgische abstracte kunst permanent te exposeren en zo een Museum voor Abstracte Kunst op te richten (er bestaan er momenteel maar twee op de wereld, in Cuenca in Spanje en in Lodz in Polen). De grootste namen van de Belgische abstractie zullen tentoongesteld worden : op het gelijkvloers en de eerste verdieping de generatie van de jaren ’50 tot vandaag (Jean Retz, Jo Delahaut, Pol Bury, René Guiette) en op de tweede verdieping de pioniers van de Belgische abstractie (Jozef Peeters, P.L. Flouquet, Victor Servranckx, M.L. Baugniet…).

Twee musea in één… een ambitieus en origineel project

Het Museum voor Abstracte Kunst zal deel uitmaken van het René Magritte Museum te

Joseph Lacasse, “Composition”, 1939

Jette (Brussel). Dit herinnert ons aan de oude banden die Magritte met de abstractie had. De beroemde surrealist bewoog zich inderdaad aanvankelijk in de kringen van de abstracte kunst, vooraleer hij zich midden de jaren ’20 met de surrealisten verbond. Het ‘René Magritte Museum – Museum voor Abstracte Kunst’ zal de bezoeker een unieke reis aanbieden langs de twee grote avant-gardes van de 20ste eeuw, het surrealisme en de abstractie, met Magritte als spilfiguur.

De opening van het uitgebreide museum zal helaas pas kunnen plaatsvinden na een restauratie en een aanpassing van de ruimte aan haar nieuwe, museale functies: het huis heeft door de jaren heen en na verscheidene huurders slijtage geleden en heeft grondige vernieuwingswerken nodig die op dit moment enkel gefinancierd worden door de inkomsten van het Museum. Het is momenteel onmogelijk om een einddatum te voorzien voor deze renovatie. Hoewel het gebouw dankzij een lening al aangekocht werd, heeft de vzw vanzelfsprekend hulp nodig om de renovaties aan het pand te financieren.

Het museum staat open voor interessante giften van kunstwerken en documenten, meubels en voorwerpen die te maken hebben met abstracte kunst en surrealisme. Maar in de eerste plaats rekenen we natuurlijk ook op financiële steun voor de spoedige afbetaling en scrupuleuze restauratie van dit belangrijk museumproject. Als u hoopt dat de abstracte kunst en het surrealisme zullen overleven, dan hopen wij dat u ons steunt in dit waardevolle ideaal. Aarzelt u niet om ons te contacteren indien u verdere informatie wenst.

Meer info : www.museerenemagritte.wordpress.com/